پادوانى
پادوانی به تهران منتقل شد ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

پادوانی به تهران منتقل شد

مدافع تيم فوتبال استقلال براى ادامه مداواى خود به تهران منتقل شد.