گزینه نهایی سرمربیگری استقلال خوزستان مشخص شد

گزینه نهایی هدایت تیم فوتبال استقلال خوزستان مشخص گردید.

به گزارش خوزستان جام، پس از اینکه میشو کرستیچوویچ کروات که فصل گذشته هدایت تیم فوتبال مس رفسنحان را برعهده داشت نتایج قابل قبولی را با این تیم گرفت این موضوع مزید بر علت شد تا مدیران این باشگاه قرارداد وی را برای فصل جدید لیگ یک تمدید کنند اما این تیم قرارداد طولی نکشید تا از درجه اعتبار ساقط شود چرا که میشو خواهان پرداخت مطالبات فصل گذشته خود شد اما عدم پرداخت مطالبات از سوی مدیران باشگاه مس سبب شد تا وی تمایلی برای ادامه همکاری با رفسنجانی ها نداشته باشد.

با این حال شنیده می شود عدم تمایل همکاری میشو با مس سبب شده تا مدیران باشگاه استقلال خوزستان مرد کروات را گزینه نهایی خود مدنظر قرار دهند و حتی باب مذاکره را برای همکاری در فصل جدید رقابت ها باز کنند در این بین گفته می شود طرفین نیز به توافقاتی دست یافته اند و اگر طی چند روز آینده اتفاق خاصی نیفتد قرارداد همکاری بین میشو و باشگاه استقلال خوزستان به صورت رسمی امضاء خواهد شد.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.