مدافع تيم فوتبال استقلال براى ادامه مداواى خود به تهران منتقل شد.

به گزارش خوزستان جام، پادوانى مدافع تيم فوتبال استقلال كه در ديدار مقابل فولاد از ناحيه سر و گردن مصدوم شد در نهايت در بيمارستان آپادانا اهواز تحت عمل جراحى قرار گرفت.

اين بازيكن با هماهنگى مديران استقلال امروز صبح با پرواساعت ١١:٣٠ اهواز را به مقصد تهران ترك كرد و او در حال حاضر براى ادامه درمان خود در بيمارستای در تهران بسترى مى شود.ز