خوزستان جام- اگر به تغييرات ٦٥ درصدي بازيكنان كه ٧٥ درصد آنها بومي هستند نسبت به فصول قبل دقت و تامل كنيم، متوجه خواهيد شد كه فولاد پورموسوي نتايج قابل قبول و فراتر از انتظاري كسب كرده است.

به گزارش خوزستان جام، اگر نگاهي به جايگاه فولاد خوزستان در پايان فصول قبلي بياندازيم، خواهيم ديد در پايان فصل پيش (٩٦-٩٥) فولاد با كسب ٣٥ امتياز (از ٣٠ بازي) در رده دهم و در دو فصل پيش (٩٥-٩٤) با كسب همان ٣٥ امتياز در رده دوازدهم جاي گرفت و اكنون در پايان هفته بيست و سوم از مرز ٣٥ امتياز لعنتي گذر كرده و ٣٨ امتيازي شده.

اگر به تغييرات ٦٥ درصدي بازيكنان كه ٧٥ درصد آنها بومي هستند (فولاد از محدود تيم هاي ليگي بدون بازيكن خارجي است)نسبت به فصول قبل دقت و تامل كنيم، متوجه خواهيد شد كه فولاد پورموسوي نتايج قابل قبول و فراتر از انتظاري كسب كرده است.

شايد خوش بين ترين هوادار فولادي هم قبل از شروع فصل ،حتي تصورش را هم نمي كرد تيم محبوبش بتواند اين كيفيت را از خود به نمايش بگذارد.

فولاد پورموسوي شخصيت قابل احترامي بين تيم هاي ليگ برتر پيدا كرده و توانسته حريف گردن كلفتي براي ساير رقبا باشد.

حواشي ايجاد شده در بازيهاي قبل در واقع چيزي جز خودزني نبود و همان چيزي بود كه ديگر رقبا دنبالش بودند و آرامش را از تيم دور كرد و بازيكنان نتوانستند بازي هميشگي خود را به نمايش بگذارند.

سيد،مرد روزهاي سخت است و قبلاً هم اين را ثابت كرده و مطمئن هستيم به خاطر هواداران اصيل و دلسوختگان اين تيم محبوب ديار كارون ، فولاد را تنها نخواهد گذاشت و تا آخر مي جنگد.

پس بياييد يك بار ديگر مثل كوه و دست در دست هم پشت تيم محبوب خود بايستيم و نگذاريم افراد معلوم الحال با ايجاد حواشي به اهدافشان برسند.

ما خوزستانيم و قبلاً به كل ايران ثابت كرديم كه مي توانيم.